Socials Solidàries i Polítiques

 • Arenys de Mar
670.96.06.33

Secció: 

 • Arenys de Munt
659.92.41.35

Correu-e: 

cup@arenysdemunt.cat

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar

Correu-e: 

arenysdemar@iniciativa.cat

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
687229259

Correu-e: 

associacio_larmari @hotmail.com

Secció: 

 • Arenys de Mar

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar

Correu-e: 

floc@arenysdemar.lamalla.net

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93 792 00 96

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.26.04

Correu-e: 

rejust@wanadoo.es / taulajusta@taulajusta.org

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93 792 27 63

Correu-e: 

arenysdemar @socialistes.cat

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.792.46.51

Correu-e: 

info @taletalamo.org

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
600.07.04.41

Correu-e: 

mauletsarenys@arenys.vilaweb.com

Secció: 

 • Arenys de Munt
659.92.41.35

Correu-e: 

mapa @arenysdemunt.cat

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.02.31

Correu-e: 

esplaiarenysdemar@hotmail.com

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar

Correu-e: 

jercarenys @gmail.com

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.06.41

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.18.35

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.795.W05.41

Correu-e: 

esplai @arenysdemunt.cat

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
678795625

Correu-e: 

donaviva_arenysdemunt @hotmail.com

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
669.50.04.93

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93-795.44.44

Correu-e: 

lsneptuno.maresmecentre @creuroja.org

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
617.61.71.80

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.10.01

Correu-e: 

csfem@hotmail.com

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
687.22.92.59

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.793.92.56

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.00.96

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar

Web: 

637.83.77.05

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt

Correu-e: 

nonaroca @telefonica.net

Secció: 

 • Arenys de Munt

Correu-e: 

bredadeplaca@arenysdemunt.cat

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.795.00.74

Correu-e: 

breda-eixample @hotmail.com

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt

Correu-e: 

voluntarisxam @yahoo.es

Secció: 

Pàgines