Culturals

 • Arenys de Mar
93.792.10.01

Correu-e: 

csfem@hotmail.com

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
636.344.836

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
600.39.50.22

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.793.90.01

Correu-e: 

peresolacastillo@hotmail.com

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.05.91 / 93.795.83.36

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.28.86

Correu-e: 

tirnanog_arenys@hotmail.com

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar

Correu-e: 

www.teatreprincipal.cat

Web: 

679 089 927

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93 792. 23 .08

Correu-e: 

esperanca_arenys@wanadoo.es

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.793.85.05

Correu-e: 

puntairemtorras@terra.es

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.795.72.09

Correu-e: 

proyectoaguila@yahoo.es

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.15.70

Correu-e: 

plmaresme@plataforma-llengua.cat

Web: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.795.72.39

Correu-e: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.22.57

Correu-e: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar

Correu-e: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.795.02.30

Correu-e: 

marcolant@eresmas.com

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar

Correu-e: 

xfebrer@economistes.com

Secció: 

 • Arenys de Mar

Correu-e: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.16.52

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.10.01

Correu-e: 

gacx@gacx.org

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.12.74

Correu-e: 

ofs@arenys.vilaweb.com

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar

Correu-e: 

firadelsolstici @gmail.com

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.795.72.39

Correu-e: 

jacomo@arenysdemar.lamalla.net

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.793.80.11

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.10.01

Correu-e: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.795.03.37

Web: 

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.793.92.35

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.00.96/93.792.12

Correu-e: 

almor@eresmas.net

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
610.58.00.06

Correu-e: 

xavi @arenysdemunt.cat

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Mar
93.792.19.81

Correu-e: 

arenys_castell @hotmail.com

Adreça: 

Secció: 

 • Arenys de Munt
93.795.10.75

Secció: 

Pàgines