Confraria de Sant Roc

  • Arenys de Mar

Confraria de Sant Roc

Telèfon Fixe: 

93.792.00.96/93.792.12

Correu-e: 

almor@eresmas.net

Secció: 

Riera del Bisbe Pol, 71-73 (El Casalet