Avís legal

1.- LLOC WEB

ARENYS.ORG, compleix amb la Llei 34/ 2002 , d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per complir amb la llei citada, les dades d'informació general d'aquest lloc web són relacionades amb l'espai web http://truqui.arenys.cat

Titular: ARENYS.ORG
Adreça: CARRER DE JOSEP ANSELM CLAVÉ, 24. ARENYS DE MAR
Contacte: correu@arenys.org
Telèfon: +34 93 795 85 96
NIF: G63044598
Núm. registre d'entitat a la Generalitat: 26664

2. POLÍTICA DE DADES

2.1 Continguts

El directori en línia TRUQUI PIQUI CLIQUI és un projecte de promoció econòmica i dinamització social impulsat als municipis d'Arenys de Mar i Arenys de Munt per ARENYS.ORG. Aquest web manté un complet directori comercial, empresarial i ciutadà a partir de dades públiques o aportades pels seus mateixos propietaris que poden fer directament el manteniment i l'actualització de les seves dades.

ARENYS.ORG posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d'errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d'informació accessible a través d'aquest lloc web, tot i els esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

ARENYS.ORG no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s'accedeixi per mitjà d'enllaços (links).

2.2. Condicions d'ús i funcionament del lloc Web

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la mateixa (en endavant l'usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc web TRUQUI PIQUI CLIQUI pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada usuari, en les que es demana clau d'identificació i contrasenya, que són reservades per a cadascun d'ell.

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l'usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l'ús o funcionament d'aquest lloc Web

La responsabilitat per l'ús de la informació continguda en la pàgina web és de l'usuari. ARENYS.ORG queda exempt de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l'accés, la captació i l'ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc Web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.
L'usuari és l'únic i exclusiu responsable de les seves claus d'identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d'aquest lloc web.

ARENYS.ORG no es fa responsable de l'ús indegut de les claus d'identificació i contrasenyes d'accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l'oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

ARENYS.ORG presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per duu a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat d'ARENYS.ORG i dels seus autors, i tenen la consideració d'obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Està autoritzat l'ús personal, no comercial.

Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa d'ARENYS.ORG

No s'autoritza en cap cas:
- La presentació d'una pàgina del lloc Web en una finestra per mitjà de 'framing'.
- La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina mitjançant 'in line linking'.
- L'extracció d'elements del lloc web causant perjudici a ARENYS.ORG o els seus usuaris conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web són propietat d'ARENYS.ORG i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

ARENYS.ORG no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest Web.

4.- LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD)

4.1 Dades subministrades voluntàriament per l'usuari

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i seran les estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s'utilitzarà exclusivament per donar l'efectiva resposta o prestació del servei a l'usuari.

L'usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza ARENYS.ORG a incorporar les dades facilitades per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús, als efectes de l'exercici de les funcions d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L'usuari del lloc web que hagi facilitat les seves dades accepta expressament rebre informació municipal de l'Ajuntament d'Arenys de Munt d'acord amb la Llei de Bases de Règim Local (7/1985, de 2 d'abril -Art. 25 i 28) que pugui ser del seu interès, excepte que comuniqui la seva negativa en qualsevol moment a ARENYS.ORG.

4.2 Drets dels interessats

L'usuari del lloc web que faciliti dades de caràcter personal ha de saber que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, dirigint-se a ARENYS.ORG sigui a través del correu postal o electrònic a correu@arenys.org.

4.3 Galetes ("Cookies")

En cap cas les galetes ("cookies") que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web. L'ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l'usuari l'accessibilitat del lloc Web.

L'ús de galetes ("cookies") de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l'ordinador de l'usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, es limitaran únicament a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l'objecte de facilitar l'exploració segura i eficient del lloc web.

5 .-SUGGERIMENTS

Esperem que la informació d'aquest lloc Web us sigui útil i us agraïm tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l'adreça de correu correu@arenys.org