Biblioteca P. Fidel Fita

  • Arenys de Mar

Biblioteca P. Fidel Fita

Telèfon Fixe: 

93.792.32.53

Correu-e: 

b.arenysma.pff@diba.es

Secció: 

Carrer Bonaire, 2, Arenys de Mar