Biblioteca Antònia Torrent i Martori

  • Arenys de Munt

Biblioteca Antònia Torrent i Martori

Telèfon Mòbil: 

93.793.84.48

Web: 

Correu-e: 

b.arenysmu.sm@diba.cat

Secció: 

Rial de can Bellsolell, 5 Arenys de Munt